مناطق هدف

ما از یک روستا شروع کردیم و به لطف خدا و آرام‌آرام طرح‌هایمان را به صورت آزمایشی به روستاهای هم‌جوار و شهرستان‌های همسایه گسترش دادیم. با 6 نفر دانش‌آموز و از بحث علمی شروع کردیم و این دانش‌آموزان توانستند موفقیت‌هایی به دست بیاورند. یعنی توانستیم الگوهایی از جنس خود منطقه تحویل بدهیم و این موضوع، در تزریق روح خودباوری و امید در منطقه بسیار مؤثر بود.

حاشیه کرمان

کهنوج

قلعه گنج

فاریاب

رودبار

عنبرآباد

منوجان

زهکلوت

تازه ترین خبرهای بنیاد

از آخرین اخبار بنیاد مطلع شوید
  ussd-cod-4