طرح‌های بنیاد

PARALLAX EFFECT

Create memorable pages with smooth parallax effects that everyone loves. Also, use our lightweight content slider offering you smooth and great-looking animations.

WOOCOMMERCE

Build a front page for your WooCommerce store in a matter of minutes. The neat and clean presentation will help your sales and make your store accessible to everyone.

CUSTOM CONTENT BLOCKS

Showcase your team, products, clients, about info, testimonials, latest posts from the blog, contact form, additional calls to action. Everything translation ready.

GO PRO FOR MORE FEATURES

Get new content blocks: pricing table, Google Maps, and more. Change the sections order, display each block exactly where you need it, customize the blocks with whatever colors you wish.

مناطق هدف

ما از یک روستا شروع کردیم و به لطف خدا و آرام‌آرام طرح‌هایمان را به صورت آزمایشی به روستاهای هم‌جوار و شهرستان‌های همسایه گسترش دادیم. با 6 نفر دانش‌آموز و از بحث علمی شروع کردیم و این دانش‌آموزان توانستند موفقیت‌هایی به دست بیاورند. یعنی توانستیم الگوهایی از جنس خود منطقه تحویل بدهیم و این موضوع، در تزریق روح خودباوری و امید در منطقه بسیار مؤثر بود.
Uploaded image

ASHLEY SIMMONS

Project Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

TIMOTHY SPRAY

Art Director
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

TONYA GARCIA

Account Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

JASON LANE

Business Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque

تازه ترین خبرهای بنیاد

از آخرین اخبار بنیاد مطلع شوید
  ussd-cod-4