فراخوان‌های فعال

۳۰اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #فراخوان ۸۷۵ 🏫 #یکخیرماندگار 🕯 امشب سالگرد عروج پدری است که خود پناه محرومین بود و پس از آسمانی شدنشان نیز، فرزندان و خانواده اش نیز از ساخت مدرسه تا کمک های همه جانبه به مناطق محروم، سنگ تمام گذاشتند. نثار این پدر عزیز و همه پدران آسمانی فاتحه ای با ذکر صلوات بخوانیم. […]

۱۸اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰ ❤️ #همهباهمبرایسیلزدگان ✍ با محبت خیرین بزرگوار، ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر برای حمایت از مناطق سیل زده، اختصاص یافت … ✍ میزان محبت ها برای سیل زدگان به ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان رسید. ✍ در کنار مردم سیل زده هستیم و در صورت تمایل برای حمایت ، در خصوصی پیام بدهید. 💟 @BonyadeSadr

۱۷اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✍ به لطف خدای متعال و با محبت شما خوبان ۷۴۶ بسته غذایی به ارزش ۸۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان تامین شد. ✍ از بسته های تامین شده، ۲۰۰ بسته برای سیستان و بلوچستان، ۳۰۰ بسته برای جنوب کرمان، ۲۰۰ بسته برای خوزستان و مابقی نیز برای خراسان جنوبی اختصاص می یابد. ✍ خریدها در […]

۱۶اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ 🌙 حلول ماه خوب خدا، بر همگان مبارک باد و به امید بندگی شایسته در محضر خدای مهربان برای همه … ❤️ با محبت همه خیرین، ۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان دیگر برابر ۵۸ بسته غذایی تامین شد. 🌸 صدقه اول ماه شما نیز به تامین همین بسته های غذایی اختصاص خواهد یافت. 🍚 هر […]

۱۵اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ❤️ با محبت همه خیرین، ۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان دیگر برابر ۵۱ بسته غذایی تامین شد. ✨ #همسفرهبامحرومین 🌸 تامین ۱۱۰۰ بسته غذایی برای ۱۱۰۰ خانواده از ولینعمتان ۷ استان محروم در ۷ مرحله 🍚 هر بسته غذایی: ۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱⃣ مرحله اول : ۲۰۰ بسته (سیستان و بلوچستان) این مرحله کامل شد ✅ […]

۱۵اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ❤️ با محبت همه خیرین، ۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان دیگر برابر ۳۶ بسته غذایی تامین شد. ✨ #همسفرهبامحرومین 🌸 تامین ۱۱۰۰ بسته غذایی برای ۱۱۰۰ خانواده از ولینعمتان ۷ استان محروم در ۷ مرحله 🍚 هر بسته غذایی: ۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱⃣ مرحله اول : ۲۰۰ بسته (سیستان و بلوچستان) این مرحله کامل شد ✅ […]

۱۴اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ❤️ با محبت همه خیرین، ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان دیگر برابر ۳۲ بسته غذایی تامین شد. ✨ #همسفره با محرومین 🌸 تامین ۱۱۰۰ بسته غذایی برای ۱۱۰۰ خانواده از ولینعمتان ۷ استان محروم در ۷ مرحله 🍚 هر بسته غذایی: ۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱⃣ مرحله اول : ۲۰۰ بسته (سیستان و بلوچستان) این مرحله کامل […]

۱۳اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✨ #همسفرهبامحرومین 🌸 تامین ۱۱۰۰ بسته غذایی برای ۱۱۰۰ خانواده از ولینعمتان ۷ استان محروم در ۷ مرحله 🍚 هر بسته غذایی: ۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱⃣ مرحله اول : ۲۰۰ بسته (سیستان و بلوچستان) این مرحله کامل شد ✅ ۲⃣ مرحله دوم : ۳۰۰ بسته ( جنوب کرمان) ❤️ کل : ۳۰۰ بسته […]

۱۳اردیبهشت ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✍ با محبت همه خیرین، ۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان دیگر برای ارزاق اهداء گردید که هزینه ۲۱ بسته غذایی میباشد. ✍ تعداد بسته های غذایی با محبت همه خیرین، به ۴۲۲ بسته رسید که ۲۰۰ بسته برای سیستان و بلوچستان و ۲۲۲ بسته برای جنوب کرمان میباشد. ✍ تعداد کل بسته های غذایی جنوب […]