گزارش فراخوان‌ها

۲۸شهریور ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۳۱ تا ۹۳۳ ⏳تا کنون به لطف خدا و محبت مردم، برای سه فراخوان، ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان تامین شده است. ❤️ کل : ۱۴۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی 💚 تامین شده : ۹۶۹ سهم 💛 مانده : ۴۳۱ سهم 💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷ 📱 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok ✨ #همهباهممیتوانیم 💟 @BonyadeSadr

۲۸شهریور ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۳۱ تا ۹۳۳ ✅ به لطف خدا و محبت همه خوبان، همه ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان لازم برای سه فراخوان، تامین شد. ❤️ کل : ۱۴۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی 💚 تامین شده : ۱۴۰۰ سهم 💛 مانده : ۰ سهم 🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋 ✨ #همهباهممیتوانیم 💟 @BonyadeSadr

۲۸شهریور ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۳۱ تا ۹۳۳ ⏳تا کنون به لطف خدا و محبت مردم، برای سه فراخوان، ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان تامین شده است. ❤️ کل : ۱۴۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی 💚 تامین شده : ۵۶۶ سهم 💛 مانده : ۸۳۴ سهم 💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷ 📱 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok ✨ #همهباهممیتوانیم 💟 @BonyadeSadr

۲۴شهریور ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۳۰ 🌸 #همهباهممیتوانیم 🌸 ❤️ برای : هزینه اولیه درمان امیر حسین ( قلب ) همه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تامین شد. ❤️ کل: ۱۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی 💚 تامین شده: ۱۰۰ سهم 💛 مانده: ۰ سهم 🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋 💟 @BonyadeSadr

۰۴شهریور ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۲۲ تا ۹۲۴ 🌸 #همهباهممیتوانیم 🌸 ⏳ تا کنون ۲۶۵ سهم برابر ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان با محبت خیرین اهداء شده. ❤️ کل: ۴۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی 💚 تامین شده: ۲۶۵ سهم 💛 مانده: ۱۳۵ سهم 💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷ 📱 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok ✨ #همهباهممیتوانیم 💟 @BonyadeSadr

۱۸مرداد ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۱۶ تا ۹۱۸ ✨ به لطف خدا و محبت خوبان ، همه مبلغ لازم برای خرید یخچال خانواده اهل فارس ، برق رسانی پدر اهل اردوگاه و حمایت از درمان معلولین قلعه گنج، تامین شد. ❤️کل: ۶۱۵ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی 💚تامین شده: ۶۱۵ سهم 💛مانده: ۰ سهم 🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋 ✨ […]

۱۵مرداد ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۱۴ و ۹۱۵ ✍ به لطف خدا و محبت همه خوبان، کمک هزینه خرید داروهای محمد طه عزیز تامین و هزینه ساخت سرویس بهداشتی فرنگی برای یک بیمار نیازمند تامین شد. صلوات 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 ❤️ #همهباهممیتوانیم 💟 @BonyadeSadr

۱۴مرداد ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۰۴ تا ۹۱۱ ✍ به لطف خدای مهربان و محبت همه خوبان و نیز مشارکت گروه جهادی فدائیان عدالت با تامین ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان، مبلغ اهدائی برای تامین ۸ جهیزیه به خیریه مهرآوران ناجی که سالهاست زحمت تهیه جهیزیه های بنیاد، بر عده این خیریه میباشد، واریز شد و الحمدلله جهیزیه ها تهیه و […]

۱۳مرداد ۱۳۹۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۱۳ ✨ به لطف خدا و محبت همه خوبان، برای اردوی جهادی بچه های بومی روستاهای قلعه گنج و ساخت ۴ چشمه سرویس بهداشتی در منطقه خودشان، مبلغ ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان تامین شد. ✍ حالا که صحبت از جهاد و جهادگر شد، حیف است یادی نکنیم از مردی که اسوه جهادگران است ، مرحوم […]