بسم الله الرحمن الرحیم

💟 بانوان خیر کرمان 3.500.000 تومان برای خرید 500 بالشت برای خوابگاه های دانش آموزی سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان در راستای اجرای طرح طلوع اهداء کردند.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋