بسم الله الرحمن الرحیم

📗 دبیران برتر تهران از مدارس سلام برای برگزاری کلاس های جمع بندی کنکور به صورت جهادی به ایرانشهر میروند.

📕 دانشجو معلمان جنوب برای ارائه تجربیات و برگزاری کلاس مشاوره به صورت جهادی به مدارس محل تحصیل خود و نیز سایر مدارس جنوب میروند.

📙 تعدادی از هموطنان بزرگوارمان کتابهای کمک درسی را برای کتابخانه های اجاره ای بنیاد پست نمودند تا مورد استفاده دانش آموزان مستعد مناطق محروم قرار بگیرد.

📗 بهروز آباد از چاه دادخدای قلعه گنج برای جنوب افتخار آفرین شد.این فرزند جنوب امسال در مقطع دکترا در رشته جغرافیا پذیرفته و در دانشگاه محقق اردبیلی در حال تحصیل میباشد.

📒 یکی از دانشجویان بنیاد در دانشگاه فرهنگیان شهرکرد به عنوان دانشجوی نمونه معرفی گردید.

📔 در هفته ای که گذشت با پیگیری بنیاد و همت معلمان و مدیران و رابطان زحمتکش در نقاط مختلف در جنوب و حاشیه کرمان آزمون های آزمایشی کانون برگزار شد.

🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋