🦋 #اخبار_طرح_خیرین

📚 #مهربانی ۱۸۰۶ #علمی

✍ با محبت خیرین بزرگوار مبلغ ۵۵۰٫۰۰۰ تومان برای تامین هزینه های یک دانشجو از مناطق محروم اهداء شد.

💟 @Tarhe_khayerin