🦋 #اخبار_طرح_خیرین

💊 #مهربانی ۱۸۰۳ #پزشکی

✍ ۷۹۸٫۰۰۰ تومان برای عمل جراحی قلب روژان کودک ایرانشهری پرداخت شد.

💟 @Tarhe_khayerin