بسم الله الرحمن الرحیم

💊 مائده دختر افغانستانی تحت عمل جراحی قرار گرفت و الحمدلله حالش خوب است.
البته هزینه عمل به دلیل اینکه مدرکی نداشتند، کمی بالا شده که از طریق فراخوان به امید خدا تامین خواهیم کرد.

💊 شیلا دانش آموز زهکلوتی همچنان در بیمارستان قلب شهید رجایی بستری میباشد.

💊 رامین عزیزمان به تهران اعزام و هم اکنون در بیمارستان قلب شهیدرجایی بستری میباشد.

💊 مائده کودک رودباری برای درمان قلب به کرمان اعزام میشود.

💊 فاطمه خانم دانش آموز رودباری برای هر دو چشم خود در کرمان بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

💊 مادر مبتلا به دیابت از روستاهای قلعه گنج به کرمان اعزام و تحت درمان قرار گرفت.

💊 مادر اهل روستای عبدل آباد عنبرآباد فردا برای درمان چشم اعزام میشود.

💊 کودک قلعه گنجی به دلیل مشکلات جسمی امروز برای درمان به جیرفت اعزام شد.

💊 نادر عزیز از سیب سوران بلوچستان در کرمان به دلیل شکاف کام و لب، جراحی و ترخیص شد.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋