🦋 #اخبار_طرح_خیرین

💊 #مهربانی ۱۸۰۲ #پزشکی

✍ ۳۰۰٫۰۰۰ تومان برای جشن یلدای مهمانسرای بیماران هزینه شد.

💟 @Tarhe_khayerin