🌾 #اخبار_ولینعمتان بنیادصدر
📆 ۱۸ تیرماه ۹۷

⚫️ شهادت امام جعفر صادق (ع) بر همگان تسلیت باد. (صلوات)

💟 #مهربانی ۱۵۳۶ تا ۱۵۴۰
✍️ با حمایت خیرین ، ۵ عقیقه برای روستاهای سعیدآباد و حاجی آباد رودبار جنوب اختصاص یافت
✨میزان محبت:۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۴۱ تا ۱۵۴۳
✍️ سه قربانی در چاه دادخدای قلعه انجام و در بین خانواده های تحت پوشش طرح ولینعمتان اردوگاه آورتین توزیع شد.
✨میزان محبت:۱٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۴۴ تا ۱۵۴۶
✍️ سه قربانی در دهستان رمشک انجام و در بین ولینعمتان توزیع شد.
✨میزان محبت:۱٫۲۵۰٫۰۰۰تومان

💟 #مهربانی ۱۵۴۷ و ۱۵۴۸
✍️ دو قربانی برای منطقه کوهستان زهکلوت انجام و در بین خانواده های این منطقه نیازمند حمایت، توزیع شد.
✨میزان محبت:۱٫۰۰۰٫۰۰۰تومان

💟 #مهربانی ۱۵۴۹ و ۱۵۵۰
✍️ با حمایت خیرین، دو بسته غذایی برای دو خانواده از ایتام در روستاهای رودبار و بم آماده و اهداء گردید.
✨میزان محبت:۵۰۰٫۰۰۰تومان

❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr