⚫️ #پیام_بنیاد_صدر

🔆 پهلوانان نمیمیرند …

▪️ این روزها خبر درگذشت پدر مهربان ، همسر فداکار و رزمنده دوست داشتنی ورزشکار اهل کهنوج، همگان را عزادار کرده است و غم فراق این مرد بزرگ در باورها نمیگنجد …
بنیاد صدر ضمن طلب غفران الهی برای این پدر سفرکرده و تسلیت به خانواده محترمشان و طایفه بزرگ براهوئی ، از همه عزیزان تقاضا دارد برای ایشان نماز لیله الدفن را بخوانند با ذکر فاتحه و صلوات …
🕯 محمد علی براهوئی فرزند علی

💟 @BonyadeSadr