🦋 #اخبار_خشتهای_معنوی

✍ پایان ساخت مدرسه دو کلاسه عشایری که با مشارکت بنیاد صدر و گروه های مختلف خیریه و خیرین بزرگوار و در قالب طرح سرزمینمان ایران انجام شد.
عیدی شما به بچه های خوب عشایر

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr