بسم الله الرحمن الرحیم

✨ در 13 رجب با همت خیرین و همرهان پزشکی سه راس قربانی انجام و در بین خانواده های طرح ولی نعمتان در روستاهای محروم توزیع شد.

✨ یک راس قربانی توسط خیرین به معتکفین روستایی در رودبار اختصاص یافت.

✨ در روز وفات بانوی صبر و ایثار یک راس قربانی انجام و در بین خانواده های طرح ولی نعمتان توزیع شد.

✨ وسایل زندگی ننه گوهر خریداری شده و به امید خدا مراحل اول ساخت خانه کوچک او آغاز شده است.(گزارش تکمیلی ارسال میشود)

?الحمدلله رب العالمین?

❤️ همه باهم میتوانیم ❤️