بسم الله الرحمن الرحیم

? با حمایت خیرین بزرگوار:

? یک راس قربانی(عقیقه) برای غذای دانش آموزان یک مدرسه شبانه روزی در جیرفت تقدیم شد.

? دو راس قربانی برای تامین گوشت غذای مدارس شبانه روزی زهکلوت انجام شد.

? دو راس قربانی برای غذای مدارس شبانه روزی چاه دادخدا اختصاص یافت.

? دو راس قربانی در روز عید مبعث انجام و در بین خانواده های تحت پوشش طرح ولی نعمتان توزیع شد.

✨الحمدلله رب العالمین✨