بسم الله الرحمن الرحیم

? امروز خیرین جهت تامین گوشت برای خانواده های ولی نعمتان, کاری کردند کارستان … قربانی که حدود 2 میلیون تومان قیمت داشت … الحمدلله … ممنون از همه خوبان

الحمدلله رب العالمین

photo_2016-06-07_21-58-07