? همزمان با عید سعید فطر با حمایت خیرین بزرگوار، ۷ قربانی انجام و در بین خانواده های تحت پوشش طرح ولی نعمتان،توزیع شد.

photo_2016-07-09_13-43-56