یک قربانی به مبلغ ۷۴۰٫۰۰۰ تومان انجام و به غذای دانش آموزان تیزهوشان کهنوج اختصاص یافت.