دو قربانی به مبلغ ۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان انجام و در بین خانواده های محروم و ایتام اردوگاه و اسلام آباد قلعه گنج توزیع شد.