� #گزارش_مالی_طرح_خیرین

🍚 #ولینعمتان
❤️ #مهربانی ۱۸۳۱

✍ با حمایت خیر بزرگوار، ۱ راس گوسفند به مبلغ ۸۵۰٫۰۰۰ تومان عقیقه و در بین ولینعمتان چاه دادخدای قلعه گنج توزیع گردید.

💟 @Tarhe_khayerin