⚫️ هفتاد و دو ماه و ظهر عاشورا
شق القمر امام را دیدم …
هفتاد و دو پشت آسمان خم شد…
وقتی کمر امام را دیدم …
انگشت اشارتی که او دارد…
فردا به مصاف میبرد ما را …
گر شیوه نوپریدن اموزیم ……
تا قله قاف میبرد ما را …………

💖 کد جدید آپ برای بنیاد صدر 👇
📱*۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok

🔆 نذورات خود را به تامین غذای دانش آموزان مستعد مناطق محروم اختصاص بدهیم

۳⃣۸⃣۵⃣ ۶ خوابگاه دانش آموزی بنیاد صدر در جنوب کرمان، پذیرای دانش آموزانی است که که از روستاهای مناطق محروم در مدارس برتر شهرشان پذیرفته شده و به امید ساختن فردایی بهتر برای خود و منطقه محرومشان در راه تحصیل علم تلاش میکنند…
بنیاد صدر با کمک و حمایت خیرین بزرگوار هزینه های اداره این خوابگاه ها را تامین مینماید.
💟 شما نیز میتوانید نذورات خود را به هر اندازه که باشد، در این ایام عزاداری برای تامین هزینه غذای این دانش آموزان مستعد خوابگاهی در طول سال تحصیلی اختصاص دهید …

💚 نحوه همراهی شما :

❤️ حمایت مالی از فراخوان :
💳 ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵
📱*۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳# ok
💻 BONYADESADR.IR
🌐 http://bonyadesadr.ir/donate
⭕️ @BonyadeSadrDonatebot

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را باشماره فراخوان (۵۸۳) به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

🔴 در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم

💚 با ارسال این فراخوان همه در حمایت از دانش آموزان مناطق محروم سهیم شوید ⬇️

❤️ @BonyadeSadr