نقشه‌ی سرما در مدارس کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

🦋 #فراخوان ۵۸۴

🔆آغاز فراخوان تهیه هزاران بخاری با همراهی مردم وصنعت برای همه فرزندان سرزمینمان از اردبیل تا سیستان …

❤️هر سهم ۱۰٫۰۰۰ تومان

💟 @BonyadeSadr