🦋 #پیام_بنیاد

💟 مزایده ای برای کار خیر ….

❤️ این نقاشی را یکی از بچه های روستاهای جنوب کرمان کشیده است و تصمیم گرفته تا برخی از آثار هنری اش، به نفع مناطق محروم به فروش برسد …

💞 عواید فروش این نقاشی زیبا برای هزینه های درمان بیماران مناطق محروم خواهد بود.

⏳ قیمت پایه برای این اثر ۱۰۰٫۰۰۰ تومان میباشد و در صورت تمایل برای شرکت در این کار خیر ، مبلغ پیشنهادی خود را به 🆔 زیر و یا شماره ای که این مزایده را از آن دریافت نموده اید، ارسال کنید.

🆔 @B_S_Admin

🖼 مشخصات :
نام طرح : مادر بلوچ
ابعاد : ٣٠*٢٩
سبک : اسکیس (سبک سریع طراحی در معماری ،که با سایه و روشن خطوط ایجاد میشود)
قاب : پی وی سی ساده سفید ٣٣*٣١

❤️ @BonyadeSadr