🎁 فراخوان۶۸۸: 

💕میگن امام حسن(ع) چندین بار همه زندگیشون را بخشیدن.

🔖 ۵دختر آبرومند از جای جای سرزمینمون منتظرن تا بعد مدت ها باتامین جهیزیه زندگی ساده شون را شروع کنن.
🌾هرجهیزیه۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان 
هرچقدر دراین سه روز تامین شد،تقدیمشان میکنیم.

۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
*۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok