💟 #مهربانی ۱۵۲۳
✍️ یکی از خیرین بزرگوار از فعالیت های مرکز شبانه روزی قرآنی بیت الزهرا(س) در بشاگرد هرمزگان حمایت کردند.
✨میزان محبت:۲٫۰۰۰٫۰۰۰تومان

💟 #مهربانی ۱۵۲۴
✍️ از محل کمک های فرهنگی خیرین، یک زوج از جنوب کرمان به زیارت امام رضا(ع) اعزام شدند.
✨میزان محبت: ۶۲۰٫۰۰۰ تومان

❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم
💝 @BonyadeSadr