💟 #مهربانی ۱۵۳۲
✍️ یا حمایت گروهی از خیربن مبلغی برای ادامه ساخت پروژه مدرسه ۲ کلاسه یکی از روستاهای منوجان اختصاص یافت تا در و پنجره های مدرسه هم کامل شود.
✨میزان محبت:۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۳۳
✍️ با حمایت یکس از خیرین مبلغی برای تکمیل سقف مدرسه دو کلاسه عشایری کهنوج اختصاص یافت.
✨میزان محبت:۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۳۴
✍️ یکی از خیرین تعمیرات سرویس های بهداشتی و ساختمان و یکی از مدارس جازموریان را تقبل نمودند.
✨میزان محبت:۶٫۵۰۰٫۰۰۰تومان

💟 #مهربانی ۱۵۳۵
✍️ ساخت سرویس بهداشتی و حمام برای یکی از خانواده های ایتام رمشک قلعه گنج با حمایت یکی از خیرین، در دستور کار قرار گرفت.
✨میزان محبت:۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم

💝 @BonyadeSadr