🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۰۸ تا ۷۱۲

🌾 محال است کسی چراغی برای دیگران روشن کند و خودش در تاریکی بماند.

💟 ۵ فراخوان به لطف خدا بسته شد و باید گفت حدود ۱۰۰ نفر از این ۵ فراخوان استفاده کرده و خواهند کرد. ده ها دانش آموز روستایی در دو خوابگاه بنیاد در کهنوج و نیز چندین خانواده از ایتام و تعدادی از فرزندان قرآنی در روستاهای محروم که قرار است در یک دوره شبانه روزی شرکت کنند .
این روزها مناطق محروم با توجه به شرایط اقتصادی نیاز به توجه بیشتری دارند که امید است همه باهم امید بخش این مناطق برای فردایی بهتر باشیم…

💠 محبت لازم : ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان

💟کل: ۴۷۵سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی
💚 تامین شده : ۴۷۵ سهم
💛 مانده : ۰ سهم

🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋

💟 @BonyadeSadr