🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۷۱۳ و ۷۱۴
📆 ۱۹ تیر ۹۷

💖 سمیه دختر خانم اهل روستایی محروم که یتیم نیز میباشد،این روزها برای نفس کشیدن به دستگاه نیاز دارد . بخشی را موسسه ای تامین و بخشی بر عهده ماست.
✨مورد نیاز: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

💙بنیاد به آشپز خوابگاه های (دانش آموزی) کهنوج نیز ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان بدهکار میباشد . که امید است با حمایت خیرین تسویه نماییم.

💟کل:۳۲۰سهم۰⃣۰⃣۰⃣🔟تومانی

💚 نحوه همراهی شما :
❤️ حمایت مالی از فراخوان :

‎🛅 شماره حساب ۵۷۶۳۳۰۶۳۵۸ نزد بانک ملت به نام بنیاد صدر‌‎
💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان (۷۱۳ تا ۷۱۴) به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

🔴 در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکیا مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #رسانه_مهربانی_باشیم ⬇️

💟 @BonyadeSadr