🦋 #اجرای_فراخوان ۷۳۰

❤️ به لطف خدا و محبت شما خوبان با تخفیف های اخذ شده و بیمه برای ۱۳ بیمار کم شنوای مناطق محروم سمعک تهیه شد. الحمدلله

💞 #همه‌_باهم‌_میتوانیم

🌐 @BonyadeSadr