🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۴۷ و ۷۴۸

🔆 کمک هزینه درمان برای عمل نخاع مصطفی عزیز و شیمی درمانی هانیه خانم ۲۴ ساله

❤️ یکی از خیرین بزرگوار با تقبل ۹ سهم آخر ، پایان این دو فراخوان را رقم زدند …

❤️ کل : ۲۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی
💚 تقبل شده : ۲۰۰ سهم
💛 مانده : ۰ سهم

الحمدلله که همه باهم امید بخش زندگی این دو بیمار و خانواده هایشان شدیم … فردا دیر است.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr