🦋 #اخبار_فراخوان ۹۲۱

🌸 #گلریزاندرغدیر

     نجات یک پدر از اعدام 
   مورد نیاز : ۱۵۰ میلیون تومان
     🌴هر سهم یک یاعلی🌴

🌸 ۲۰۰ سهم دیگر برابر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان با محبت همه خیرین اهداء شد.

❤️ کل: ۱۵۰۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی
💚 تامین شده: ۱۵۴۲ سهم
💛 مانده: ۱۳۴۵۸ سهم

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok

✨ #همهباهممیتوانیم

💟 @BonyadeSadr

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۲۱

🌸 #گلریزاندرغدیر

     نجات یک پدر از اعدام 
   مورد نیاز : ۱۵۰ میلیون تومان
     🌴هر سهم یک یاعلی🌴

🌸 ۱۹۰ سهم دیگر برابر ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان با محبت تعدادی از خیرین، اهداء شد.

❤️ کل: ۱۵۰۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی
💚 تامین شده: ۲۱۷۲ سهم
💛 مانده: ۱۲۸۲۸ سهم

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok

✨ #همهباهممیتوانیم

💟 @BonyadeSadr

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۲۱

🕯 پنج شنبه است و نثار همه آسمانی ها، فاتحه ای با ذکر صلوات بخوانیم …

     نجات یک پدر از اعدام 
   مورد نیاز : ۱۵۰ میلیون تومان
     🌴هر سهم یک یاعلی🌴

🌸 ۴۱ سهم دیگر برابر ۴۱۰ تومان با محبت تعدادی از خیرین، اهداء شد.

❤️ کل: ۱۵۰۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی
💚 تامین شده: ۲۵۱۶ سهم
💛 مانده: ۱۲۴۸۴ سهم

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok

✨ #همهباهممیتوانیم

💟 @BonyadeSadr

🦋 #اخبار_فراخوان ۹۲۱

پایان مرحله اول نجات پدر زندانی از اعدام که به لطف خدا و محبت همه خوبان، مبلغ ۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان تامین شد.

     نجات یک پدر از اعدام 
   مورد نیاز : ۱۵۰ میلیون تومان
     🌴هر سهم یک یاعلی🌴

🌸 ۳۱۴ سهم دیگر برابر ۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان با محبت جمعی از خیرین، اهداء شد.

❤️ کل: ۱۵۰۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی
💚 تامین شده: ۳۴۴۰ سهم
💛 مانده: ۱۱۵۶۰ سهم

🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋

🌸 برای نجات پدر، از راه های دیگر برای جذب حمایت پیگیری ها انجام خواهد شد و به امید خدا در مراحل بعدی نیز برای نجات پدر تلاش خواهیم کرد. از همه خوبان سپاسگزاریم.

✨ #همهباهممیتوانیم

💟 @BonyadeSadr

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *