🦋 #اجرای_فراخوان ۷۴۷

❤️ پرداخت کمک هزینه درمان برای مصطفی که به دلیل مشکل نخاعی تحت عمل جراحی قرار گرفت و الحمدلله ترخیص شده است.

💟 @BonyadeSadr