🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۵۲

🔆 #همه_باهم_میتوانیم

❤️ با حمایت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی یکی از خیرین بزرگوار از تکمیل سرپناه ساده خانواده حاشیه نشین و تامین ۵ سهم باقیمانده توسط سایر خیرین، این فراخوان بسته شد و از امروز آماده سازی این سرپناه ساده در دستور کار قرار میگیرد …

❤️ کل: ۲۵۰سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی
💚 تامین شده : ۲۵۰ سهم
💛 مانده : ۰ سهم

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr