🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۷۵۳
📆 ۱۵ شهریور ۹۷

❤️ بیماران تالاسمی و دیالیزی روستاهای محروم جنوب کرمان را یاری کنیم …

🔆 ۲۱بیمار تالاسمی و دیالیزی از خانواده های محروم، در مناطق و روستاهای محروم جنوب، شناسایی شده اند که برخی حدود ۲۵۰ کیلومتر را باید هفتگی طی کنند برای تزریق خون و انجام دیالیز.
و این روزها به دلیل افزایش هزینه ها، شرایطشان خیلی سخت تر شده.
محبت این پنج شنبه شما برای کمک به این عزیزان است.
همه باهم برایشان سنگ تمام بگذاریم.

💚 نحوه همراهی شما :

❤️ حمایت مالی از فراخوان :

‎🛅 شماره حساب ۵۷۶۳۳۰۶۳۵۸ نزد بانک ملت به نام بنیاد صدر‌‎
💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان (۷۵۳) به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

🔴 در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #رسانه_مهربانی_باشیم ⬇️

💟 @BonyadeSadr