🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۵۴

🌾 نان آور سفره های خالی باشیم

🔆 ۱۰ بسته غذایی برای خانواده های نیازمند حاشیه شهر تهران، تامین شد.

💟 ‌بسته اول کامل‌ شد ‌✅
💟 بسته دوم کامل شد ✅
💟 بسته سوم کامل شد ✅
💟بسته چهارم کامل شد✅
💟 بسته پنجم کامل شد✅
💟 بسته ششم کامل شد✅
💟 بسته هفتم کامل شد✅
💟بسته هشتم کامل شد✅
💟 بسته نهم کامل شد ✅
💟 بسته دهم کامل شد ✅

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💞 #همه_باهم_میتوانیم
💟 @BonyadeSadr