🦋 #اخبار_فراخوان ۷۶۳

🕯پنج شنبه است و شادی روح عزیزان آسمانی صلوات

🍚 تامین غذای دانش آموزان ۱۰ خوابگاه دانش آموزی در مناطق محروم (۱۰۰۰ دانش آموز روستایی)

💟 حمایت شده تاکنون 👇
💡 ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

🔆 #بنیاد_صدر
💞 #همه_باهم_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr