🦋 #اخبار_بنیاد_صدر

✍️ گزارش ۶ ماهه اول بنیاد در سال ۹۷ را به پاس زحمات همه خیرین و همرهان مناطق محروم آماده نمودیم.
گزارش را به سایر دوستان و آشنایان، نیز ارسال کنید.

💟 @BonyadeSadr
دانلود