🦋 #فراخوان ۸۴۷

🍚 تامین غذای دانش آموزان خوابگاهی

✍️ پنج شنبه است و محبت امروز شما هر اندازه باشد برای تامین غذای دانش آموزان روستایی در خوابگاه های دانش آموزی مناطق محروم، اختصاص داده میشود.

🕋شادی روح اموات و نثار همه شهیدان صلوات

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok