🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۸۴۸ و ۸۴۹
📆 ۵ اسفند ۹۷

💝 ۴ میلیون تومان یک جهیزیه برای یک نوعروس که پدرش مبتلا به ام اس و از کار افتاده میباشد، تامین شده، ۲ میلیون تومان دیگر نیاز است تا بتوانیم جهیزیه ای ساده و آبرومند تقدیمشان کنیم و زندگی ساده شان را شروع کنند.

🏫 تا کنون هزینه ۴ کولر از ۶ کولر خریداری شده برای خوابگاه های دانش آموزی، با محبت شما تامین و تسویه شده، برای پرداخت بدهی پنجمین کولر همه باهم تلاش کنیم.
✨مورد نیاز: ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

💟 کل: ۴۴۰سهم۰⃣۰⃣۰⃣🔟تومانی

❤️ حمایت مالی از فراخوان :

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

🔴 در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

🌐 @BonyadeSadr