🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۸۵۱ و ۸۵۲
📆 ۱۱ اسفند ۹۷

💟 حمایت از محدثه کودک بیمار قلبی و احداث دیوار یک مدرسه

🌾 همت کنیم برای تامین کمک هزینه عمل قلب محدثه، کودک دوساله از روستاهای محروم جنوب کرمان
✨مورد نیاز: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

🌾 برای تسویه ساخت دیوار مدرسه ای در رمشک حدود ۵ میلیون تومان دیگر بدهکاریم که باید تسویه کنیم.
✨ این مرحله : ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

💟 کل: ۴۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی

❤️ حمایت مالی از فراخوان :

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

🔴 در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

💟 @BonyadeSadr