پیام نخبه ها و خیرین فعال در بنیاد صدر

آقای هاشمی

{دانشگاه صنعتی شریف}

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. 

آقای هاشمی
{دانشگاه صنعتی شریف} برای تغییر این متن روی دکمه کلیک کنید.
آقای هاشمی
{دانشگاه صنعتی تهران} برای تغییر این متن بر روی دکمه کلیک کنید
Previous
Next

آمار و ارقام

43

اعتبار اختصاص یافته

3000.000 تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته

3000.000 تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته

3000.000 تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته

3000.000 تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته :

3000.000تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها :

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته :

3000.000تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها :

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته :

3000.000تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها :

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته :

3000.000تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها :

225 عدد

رسپون 1
بنیاد علمی فرهنگی صدر، همراهان دیار کریمان
کلیک کنید
رسپونان
بنیاد علمی فرهنگی صدر، همراهان دیار کریمان
کلیک کنید
Previous
Next
رسپون 1
بنیاد علمی فرهنگی صدر، همراهان دیار کریمان
کلیک کنید
رسپونان
بنیاد علمی فرهنگی صدر، همراهان دیار کریمان
کلیک کنید
Previous
Next
فراخوان های فعال

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان
اخبار_فراخوان ۱۲۸۲

اخبار_فراخوان ۱۲۸۲

اخبار فراخوان ۱۲۸۲  به لطف خدا و محبت همه همراهان و خیرین، همه هزینه لازم برای کمک به رهن خانه این خانواده، تأمین گردید.  موردنیاز

بیشتر
گزارش فراخوان 1281

گزارش فراخوان ۱۲۸۱

  به لطف خدا و محبت همه خوبان، مبلغ 156.000.000 تومان برای این فراخوان جهت انجام قربانی و توزیع گوشت در مناطق حاشیه و نیازمند

بیشتر
فراخوان 1282

فراخوان ۱۲۸۲

۳۱ تیرماه ۱۴۰۰  برای یک پدر و خانواده اش  به سراغ پدری در حوالی تهران می رویم. در جنگ سرباز وظیفه اعزامی از ارتش بودند

بیشتر
اخبار_فراخوان ۱۲۸۲

اخبار_فراخوان ۱۲۸۲

اخبار فراخوان ۱۲۸۲  به لطف خدا و محبت همه همراهان و خیرین، همه هزینه لازم برای کمک به رهن خانه این خانواده، تأمین گردید.  موردنیاز

بیشتر
گزارش فراخوان 1281

گزارش فراخوان ۱۲۸۱

  به لطف خدا و محبت همه خوبان، مبلغ 156.000.000 تومان برای این فراخوان جهت انجام قربانی و توزیع گوشت در مناطق حاشیه و نیازمند

بیشتر
فراخوان 1282

فراخوان ۱۲۸۲

۳۱ تیرماه ۱۴۰۰  برای یک پدر و خانواده اش  به سراغ پدری در حوالی تهران می رویم. در جنگ سرباز وظیفه اعزامی از ارتش بودند

بیشتر
حمایت مالی از بنیاد صدر
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
من نیز هستم ....
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
حامیان بنیاد صدر
بنیاد صدر

صفحه اصلی

شرح صدر

طرح ها

فراخوان ها

حمایت از بنیاد

اخبار

اپلیکیشن

دسته بندی ها

ولی نعمتان

پزشکی

خشت های معنوی

کارآفرینی

فرهنگی و قرانی

طرح ها

نذر کتاب

رسپون

مثل فرزند خودم

صندوق قدر

ارتباط با ما

کرمان، خیابانشریعتی، بعد از چهار اره کاظمی، پاساژ سجاد طبقه دوم، واحد 329

034-32260404

021-89778440

شبکه های اجتماعی 

حمایت از بنیاد

اخبار

اپلیکیشن