پیام نخبه ها و خیرین فعال در بنیاد صدر

آقای هاشمی

{دانشگاه صنعتی شریف}

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. 

آقای هاشمی
{دانشگاه صنعتی شریف} برای تغییر این متن روی دکمه کلیک کنید.
آقای هاشمی
{دانشگاه صنعتی تهران} برای تغییر این متن بر روی دکمه کلیک کنید
Previous
Next

آمار و ارقام

43

اعتبار اختصاص یافته

3000.000 تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته

3000.000 تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته

3000.000 تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته

3000.000 تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته :

3000.000تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها :

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته :

3000.000تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها :

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته :

3000.000تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها :

225 عدد

43

اعتبار اختصاص یافته :

3000.000تومان

بیمار

تعداد کل طرح ها :

225 عدد

رسپون 1
بنیاد علمی فرهنگی صدر، همراهان دیار کریمان
کلیک کنید
رسپونان
بنیاد علمی فرهنگی صدر، همراهان دیار کریمان
کلیک کنید
Previous
Next
رسپون 1
بنیاد علمی فرهنگی صدر، همراهان دیار کریمان
کلیک کنید
رسپونان
بنیاد علمی فرهنگی صدر، همراهان دیار کریمان
کلیک کنید
Previous
Next
فراخوان های فعال

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان
مهربانی 1239 تا 1241

مهربانی ۱۲۳۹ تا ۱۲۴۱

مهربانی ۱۲۳۹ تا ۱۲۴۱   توسط تعدادی از خیرین بزرگوار سه دستگاه اکسیژن ساز دیگر خریداری شد و در اختیار تیم پزشکی امانی خیریه قرار

بیشتر
اخبار فراخوان ۱۲۸۷

اخبار فراخوان ۱۲۸۷

اخبار فراخوان ۱۲۸۷   زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. به لطف خدا و محبت همه خیرین، همه ۸ میلیون تومان لازم برای تهیه کولر خانواده

بیشتر
فراخوان 1287

فراخوان ۱۲۸۷

فراخوان ۱۲۸۷ 📆 ۱۱ مرداد ۱۴۰۰  حمایت از ایتام    خبر رسیده از روستایی در جنوب کرمان، مادری که خودش پارکینسون دارد، ۵ فرزند یتیم

بیشتر
مهربانی 1239 تا 1241

مهربانی ۱۲۳۹ تا ۱۲۴۱

مهربانی ۱۲۳۹ تا ۱۲۴۱   توسط تعدادی از خیرین بزرگوار سه دستگاه اکسیژن ساز دیگر خریداری شد و در اختیار تیم پزشکی امانی خیریه قرار

بیشتر
اخبار فراخوان ۱۲۸۷

اخبار فراخوان ۱۲۸۷

اخبار فراخوان ۱۲۸۷   زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. به لطف خدا و محبت همه خیرین، همه ۸ میلیون تومان لازم برای تهیه کولر خانواده

بیشتر
فراخوان 1287

فراخوان ۱۲۸۷

فراخوان ۱۲۸۷ 📆 ۱۱ مرداد ۱۴۰۰  حمایت از ایتام    خبر رسیده از روستایی در جنوب کرمان، مادری که خودش پارکینسون دارد، ۵ فرزند یتیم

بیشتر
حمایت مالی از بنیاد صدر
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
من نیز هستم ....
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
حامیان بنیاد صدر
بنیاد صدر

صفحه اصلی

شرح صدر

طرح ها

فراخوان ها

حمایت از بنیاد

اخبار

اپلیکیشن

دسته بندی ها

ولی نعمتان

پزشکی

خشت های معنوی

کارآفرینی

فرهنگی و قرانی

طرح ها

نذر کتاب

رسپون

مثل فرزند خودم

صندوق قدر

ارتباط با ما

کرمان، خیابانشریعتی، بعد از چهار اره کاظمی، پاساژ سجاد طبقه دوم، واحد 329

034-32260404

021-89778440

شبکه های اجتماعی 

حمایت از بنیاد

اخبار

اپلیکیشن