اجرای فراخوان ۷۳۱

🦋 #اجرای_فراخوان ۷۳۱

🏠 محبت شما خوبان برای زدن سقف خانه مادر واریز و الحمدلله پیمانکار ، کار را شروع نموده است.

💞 #همه‌_باهم‌_میتوانیم

🌐 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها