اخبار فراخوان ۵۹۲تا۵۹۴

? #اخبار_فراخوان ۵۹۲تا۵۹۴

❤️ سالهای نه چندان دور ، دانش آموز پرتلاش بنیاد در روستاهای جنوب کرمان بود و امروز معلمی فرهیخته در جنوب شده است، او عزمش را جزم کرده تا به منطقه خودش تا میتواند خدمت کند ….
پس از انتشار فراخوان، پرداخت همه بدهی دانشجوی نخبه را تقبل نمود تا شاهدی فصلی نو به دست نسلی نو در مناطق محروم جنوب کرمان باشیم.

فصلی که آبادی و پیشرفت جنوب کرمان را به دست فرزندان خودش رقم خواهد زد.

? الحمدلله رب العالمین ?

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم
❤️ #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید

❤️ @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها