اخبار فراخوان ۷۳۲

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت مادر، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار و از پزشکان خیر، به نیت مادر، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دیگر به نیت مادر توسط یکی از خیرین برای احداث مدرسه مادر اهداء شد …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یک مادر به نیت ۵ مادر آسمانی دیگر ، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار، به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ باز هم یک مادر برای مادرشان و شادی و آرامش روح همه مادرها مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️گروهی ازخیرین مبلغ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند تا این مدرسه، فرصتی شود برای شکوفایی استعدادهای بچه های مناطق محروم

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار، به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار، به نیت دو پدر و سه مادر، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای آسمانی ها فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار هم به نیت مادر مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به مدرسه مادر اختصاص دادند …

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از معلمان فداکار جنوب ۳۰۰٫۰۰۰ تومان و یکی از خیرین بزرگوار ۵۰۰٫۰۰۰ تومان به مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕯برای مادران آسمانی فاتحه وصلوات

🕋الحمدلله🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت دو مادر و چند پدر مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان اهداء نمودند تا با محبت سایر خیرین، مبلغ جمع آوری شده در این مرحله به ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برسد.

🌐 @BonyadeSadr

جدید ترین اخبار
فراخوان1322

فراخوان ۱۳۲۲

📆 ۲۷ آبان ۱۴۰۰  همه باهم در این پنج شنبه، به نیت همه آسمانی ها، مدرسه ای میسازیم. ✍ تنگ لیراب دیشموک از مناطق محروم

ادامه مطلب
فراخوان 1319

فراخوان ۱۳۱۹

فراخوان ۱۳۱۹ 📆 ۱۸ آبان ۱۴۰۰ 🏡 گرمای محبت  ۵ خانواده از ایلام و ۱ خانواده از گرگاب اصفهان را شناسایی کرده ایم که نیاز

ادامه مطلب
پیام بنیاد

پیام بنیاد

پیام بنیاد 📆 ۱۷ آبان ۱۴۰۰  ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان عزیز سرزمینمان، عده ای به بنیاد انتقاد می کنند که چرا با

ادامه مطلب
فراخوان ۱۳۱۸

فراخوان ۱۳۱۸

فراخوان ۱۳۱۸ 📆 ۱۶ آبان ۱۴۰۰  صدقه اول ماه  صدقه اول ماه را به نیت سلامتی امام زمان(ع) و همه مردم و عزیزانمان به ولینعمتان

ادامه مطلب
فراخوان ۱۳۱۷

فراخوان ۱۳۱۷

فراخوان ۱۳۱۷ 📆 ۱۳ آبان ۱۴۰۰  پویش یک خشت، یک مدرسه  پنج شنبه است و دل ها برای آسمانی ها بیشتر تنگ می شوند …

ادامه مطلب
فراخوان ۱۳۱۶

فراخوان ۱۳۱۶

فراخوان ۱۳۱۶ 📆 ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ❤️ برای یتیمان  خانواده ای با سه فرزند یتیم از روستاهای ایلام، نیاز به یخچال دارند. مورد نیاز :

ادامه مطلب