بنیاد خیریه علمی فرهنگی صدر

حامی دانش آموزان مستعد

مـنـاطــق تـوســعـــه پـــذیـر

اخبار فراخوان ۷۳۲

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت مادر، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار و از پزشکان خیر، به نیت مادر، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دیگر به نیت مادر توسط یکی از خیرین برای احداث مدرسه مادر اهداء شد …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یک مادر به نیت ۵ مادر آسمانی دیگر ، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار، به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ باز هم یک مادر برای مادرشان و شادی و آرامش روح همه مادرها مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️گروهی ازخیرین مبلغ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند تا این مدرسه، فرصتی شود برای شکوفایی استعدادهای بچه های مناطق محروم

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار، به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار، به نیت دو پدر و سه مادر، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای آسمانی ها فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار هم به نیت مادر مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به مدرسه مادر اختصاص دادند …

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از معلمان فداکار جنوب ۳۰۰٫۰۰۰ تومان و یکی از خیرین بزرگوار ۵۰۰٫۰۰۰ تومان به مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕯برای مادران آسمانی فاتحه وصلوات

🕋الحمدلله🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت دو مادر و چند پدر مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان اهداء نمودند تا با محبت سایر خیرین، مبلغ جمع آوری شده در این مرحله به ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برسد.

🌐 @BonyadeSadr

جدید ترین اخبار
پیام بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۱۶ شهریور ۱۴۰۱  انا لله و انا الیه راجعون  از دامن زن مرد به معراج رود بر دامن مادر شهیدان صلوات  درگذشت مادر شهید

ادامه مطلب
پیام_بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ⚫️ انا لله و انا الیه راجعون  باخبر شدیم خانم صالحی مدیر محترم مدرسه ابتدائی و از زحمتکشان مدرسه خیریه مادر

ادامه مطلب
گزارش مالی مرداد ماه

گزارش مردادماه

📆 ۶ شهریور ۱۴۰۱  الحمدلله خیرین و همرهان عزیز در این ماه هم برای نیازمندان و به ویژه ساخت مدارس خیریه، سنگ تمام گذاشتند.  #همه_باهم_میتوانیم

ادامه مطلب
پیام_بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ 🕯 انا لله و انا الیه راجعون  خبر درگذشت برادر عزیز یکی از همرهان همیشگی بنیاد که خود و خانواده شان

ادامه مطلب