اخبار فراخوان ۸۳۲

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۳۲

🌴 تامین شهریه مدرسه دانش آموزان نمونه و تیزهوشان از حاشیه و مناطق محروم

👨‍🎓هردانش آموز:۳۰۰٫۰۰۰تومان
⏳این مرحله : ۱۰ دانش آموز

❤️کل: ۳۰۰سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی
💚تامین شده: ۲۴۵ سهم
💛مانده: ۵۵ سهم

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها