اخبار فراخوان ۸۵۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۵۸

✍ روز پدر و مرد بر شما پدران و مردان فداکار و مهربان که یک سال جانانه هوای محرومین را داشتید مبارک باد.
روح همه پدران آسمانی شاد. صلوات

برای بهشت پدر و بهشت مادر تاکنون ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان مشارکت صورت گرفته است …

به نیت امیرالموءمنین پدر یتیمان و نیز همه پدرها، هر تعداد سهم که در توان دارید مشارکت کنید.

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📲 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها