اخبار ولینعمتان

🦋 #گزارش_مهربانی

❤️ #ولینعمتان

✍ مدت ها بود که زندگیشان با خراب شدن یخچال کهنه شان سخت تر شده بود اما با محبت خیرین، برای این خانواده محروم یک یخچال خریداری و اهداء گردید. الحمدلله رب العالمین

✨ میزان محبت : ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها