بنیاد خیریه علمی فرهنگی صدر

حامی دانش آموزان مستعد

مـنـاطــق تـوســعـــه پـــذیـر

اشاره ای به فراخوان ۷۵۶ …

🦋 اشاره ای به فراخوان ۷۵۶ …

با اشک هاش دفتر خود را نمور کرد
در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد

✍️ گاهی روضه میریم، مداح یه اشاره میکنه ، میگه روضه را باز نمیکنم ، اشاره فهم ها …
آخه بعضی ها طاقتشون کمتر هست و با همین اشاره ها …

✍️ برای معصومه خانم و خیلی از موارد سعی میکنیم اشاره کنیم و عبور کنیم …
وگرنه هنوز صدای بریده بریده معصومه خانم که به دلیل سرطان ریه این روزها در تهران بستری است در گوشمان میپیچد …
اشاره فهم ها … هیچ کس نبود که برایش پیگیری کند و خودش تماس گرفته و پیگیر کار خودش بود …
✍️ وقت آمدن هم مشکل ها داشت برای آمدن به شهر غریب … مشکل مالی یک بخش قصه معصومه خانم و …
✍️ در تهران و در بیمارستان دولتی ساعت ها برای تخت سرگردان بود و بیمارستان ۶۰۰٫۰۰۰ تومانی طلب کرده بود برای بستری … اشاره فهم ها … یک بانوی بیمار و شهر غریب و اینگونه سرگردان …
بالاخره بستری شد و این روضه …

✍️برای غلام که دیگر همین قدر بگوییم که اعتیاد همه زندگی خود و خانواده و فرزندانش را ….

🌴 @BonyadeSadr

جدید ترین اخبار
پیام بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۱۶ شهریور ۱۴۰۱  انا لله و انا الیه راجعون  از دامن زن مرد به معراج رود بر دامن مادر شهیدان صلوات  درگذشت مادر شهید

ادامه مطلب
پیام_بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ⚫️ انا لله و انا الیه راجعون  باخبر شدیم خانم صالحی مدیر محترم مدرسه ابتدائی و از زحمتکشان مدرسه خیریه مادر

ادامه مطلب
گزارش مالی مرداد ماه

گزارش مردادماه

📆 ۶ شهریور ۱۴۰۱  الحمدلله خیرین و همرهان عزیز در این ماه هم برای نیازمندان و به ویژه ساخت مدارس خیریه، سنگ تمام گذاشتند.  #همه_باهم_میتوانیم

ادامه مطلب
پیام_بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ 🕯 انا لله و انا الیه راجعون  خبر درگذشت برادر عزیز یکی از همرهان همیشگی بنیاد که خود و خانواده شان

ادامه مطلب