پیام_بنیاد

📆 ۱ بهمن ۱۴۰۰     • باخبر شدیم پدر بزرگوار خانم بامری از فرزندان جازموریان و از همرهان بنیاد صدر، آسمانی شده اند. ضمن

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۳۳۸

اخبار فراخوان ۱۳۳۸

📆 ۲۵ دی ۱۴۰۰  ممنون از شما، دعای نظیر و مادرش همراه تان باد. مبلغ تأمین شد. صلوات #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید   ……   گزارش_فراخوان ۱۳۳۸ 📆

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۳۳۶

اخبار فراخوان ۱۳۳۶

📆۲۱ دی ۱۴۰۰ 🌴 برای کمک به سیل زدگان جنوب کرمان با محبت ویژه خیریه کارساز و محبت همه خوبان و همرهان، مبلغ ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۳۳۵

اخبار فراخوان ۱۳۳۵

📆۱۷ دی ۱۴۰۰ به لطف خدا و محبت همه خیرین و همرهان، در کمک به ادامه ساخت مدرسه شبانه روزی حضرت فاطمه الزهرا (س) رمشک،

مشاهده خبر
اخبار بنیاد

اخبار بنیاد

📆 ۱۷ دی ۱۴۰۰ خدا می بیند و مردم و طبیعت  مهربانی ها یتان را فراموش نمی کنند.  آب بند گَزان رمشک ، با همکاری

مشاهده خبر
اخبار آرزوی 52

اخبار آرزو ۵۲

📆 ۱۱ دی ۱۴۰۰ ✍️ به لطف خدا و محبت خیرین بنیاد و خیریه متین، مبلغ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان برای ۳ ماه نگهداری فائزه خانم در

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۳۳۴

اخبار فراخوان ۱۳۳۴

📆۱۴ ی ۱۴۰۰  با محبت ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی یک خیر بزرگوار و محبت سایر خیرین عزیز، برای آزادی زندانیان نیازمند، جمعا ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تأمین شد.   برخی

مشاهده خبر

اخبار_بنیاد

📆۱۲ دی ۱۴۰۰ ✍️ به لطف خدا و محبت همه خیرین و همرهان عزیز، تاکنون در زمینه آبرسانی خدمات ذیل در قالب طرح آب برای

مشاهده خبر

مهربانی ۲۲۵۰ تا ۲۲۵۸

مهربانی ۲۲۵۰ تا ۲۲۵۶ 📆 ۱۱ دی ۱۴۰۰  با محبت یکی از خیرین بزرگوار مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای تهیه یک بسته غذایی برای یک خانواده

مشاهده خبر
اخبار فراخوان۱۳۳۳

اخبار فراخوان ۱۳۳۳

📆 ۱۰ دی ۱۴۰۰ ✍️ به لطف خدا و محبت همه خوبان، در این فاز مبلغ ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای کمک به ادامه ساخت مدارس، تأمین

مشاهده خبر
اخبار فراخوان 1307

اخبار فراخوان ۱۳۰۷

اخبار فراخوان ۱۳۰۷ 📆۵ مهر ۱۴۰۰ 🏴 فرا رسیدن اربعین حسینی، تسلیت باد. 💧 آب رسانی به روستای گروه سرباز ( سیستان و بلوچستان )

مشاهده خبر
مهربانی

مهربانی

📆 ۴ دی ماه ۱۴۰۰ ✍️ ۷۵ جفت کفش اهدایی گروه بیت المهدی (عج) به زابل ارسال و به تعدادی از خانواده های ولینعمتان اهداء

مشاهده خبر
گزارش فراخوان ۱۳۲۴

گزارش فراخوان ۱۳۲۴

📆 ۳ دی ۱۴۰۰ قسمت دوم  به لطف خدا و محبت همه خیرین در گروه های مختلف ( بنیاد صدر، خیریه کرامت ایرانیان، گروه جهادی

مشاهده خبر