اخبار فراخوان

اخبار فراخوان

📆 ۵ تیر ۱۴۰۱ .. ممنون که کنار بچه ها هستید. بعضی بعد دریافت کیف و کفش و لباس ورزشی از شوق، شاید تا صبح

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۲۷

اخبار_فراخوان ۱۴۲۷

📆 ۴ تیر ۱۴۰۱ 🏡 به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، مبلغ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در این فاز برای تکمیل مدرسه بنت،

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۲۵

اخبار فراخوان ۱۴۲۵

📆 ۲۷ خرداد ۱۴۰۱  تهیه جهیزیه فاطمه خانم  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، همه ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان لازم برای تهیه جهیزیه

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۲۴

اخبار فراخوان ۱۴۲۴

📆 ۲۶ خرداد ۱۴۰۱  کمک به رهن خانه خانواده نیازمند  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، همه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان لازم برای

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۲۳

اخبار_فراخوان ۱۴۲۳

📆 ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ✍️ به لطف خدا و محبت همه خوبان؛ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای اعزام دانش آموزان نیازمند تأمین شد. ۳۵۵ دانش آموز عزیز

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۲۲

اخبار فراخوان ۱۴۲۲

📆 ۱۷ خرداد ۱۴۰۱  کمک به رهن خانه خانواده نیازمند  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، همه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان لازم برای

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۲۱

اخبار فراخوان ۱۴۲۱

📆 ۱۳ خرداد ۱۴۰۱  کمک به درمان آقا معلم .. به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، همه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان لازم برای

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۱۲

اخبار فراخوان ۱۴۱۲

📆 ۸ خرداد ۱۴۰۱  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در این مرحله برای کمک به ادامه ساخت

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۱۱

اخبار فراخوان ۱۴۱۱

📆 ۳ خرداد ۱۴۰۱  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای کمک به پرداخت بدهی بانکی خانواده بی

مشاهده خبر
اخبار فراخوان ۱۴۱۰

اخبار فراخوان ۱۴۱۰

📆 ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ .. به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، در این مرحله مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای کمک به تهیه

مشاهده خبر