اخبار فراخوان 1380

اخبار_فراخوان ۱۳۸۰

📆 ۲۶ فروردین ۱۴۰۱  پویش ۳۰ روز در کنار خدا ( روز سیزدهم) .. به لطف خدا و محبت همه، مبلغ 6,500,000 تومان برای تهیه

مشاهده خبر
اخبار فراخوان 1379

اخبار فراخوان ۱۳۷۹

📆 ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ 🕋 پویش ۳۰ روز در کنار خدا ( روز دوازدهم) .. به لطف خدا و محبت همه، مبلغ 20,000,000 تومان برای

مشاهده خبر
اخبار فراخوان 1378

اخبار فراخوان ۱۳۷۸

📆 ۲۵ فروردین ۱۴۰۱  پویش ۳۰ روز در کنار خدا ( روز یازدهم) .. به لطف خدا و محبت همه، مبلغ 40,000,000 تومان برای کمک

مشاهده خبر
اخبار فراخوان 1370

اخبار فراخوان ۱۳۷۰

📆 ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ برای دیدن فردا به چشمهایم نیاز دارم. سپاس از خیرین عزیز که این 10 کودک را یاری نمودید. همه هزینه لازم

مشاهده خبر
اخبار فراخوان 1368

اخبار فراخوان ۱۳۶۸

📆 ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ پویش ۳۰ روز در کنار خدا به لطف خدا و محبت همه خوبان، مبلغ 50.000.000 تومان برای تهیه و توزیع بسته

مشاهده خبر
اخبار فراخوان 1367

اخبار_فراخوان ۱۳۶۷

📆 ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ به لطف خدا و محبت همه خوبان در این مرحله 56,000,000 تومان دیگر تأمین شد. صلوات 🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋

مشاهده خبر
اخبار فراخوان 1366

اخبار فراخوان ۱۳۶۶

📆 ۷ فروردین ۱۴۰۱ سنگ تمام همه خوبان و همرهان برای دختر قصه ما به لطف خدا و محبت همه خوبان، مبلغ 22,000,000 تومان لازم

مشاهده خبر
اخبار فراخوان 1365

اخبار فراخوان ۱۳۶۵

📆 ۴ فروردین ۱۴۰۱ .. به لطف خدا و محبت همه خوبان، مبلغ 4,000,000 تومان برای کمک به تهیه پروتز پای مادر تأمین شد. صلوات

مشاهده خبر