خاطره

🦋 #خاطره

✍ این پیام را یکی از خیرین ارسال کردند ….
*سلام اقای اکبری نیا کسی که جزء حامیان و معلمان خوب بنیاد بود و بنده و خیلی هارا با بنیاد آشنا کرده بود دیروز به رحمت خدا رفت و امروز تشیع جنازه ایشونه، اعلام کنید برای فاتحه و دعا

✍ تو مکالمات تلگرام گشتم و دیدم اولین کمکشون برای خوابگاه بچه ها بوده و چندین مکالمه دیگه از این مرد با اخلاق که باهم رد و بدل کرده بودیم و نشان از اخلاق و محبتشون داشت …

✍ به دوست خوبمون آقای صفر زاده زنگ زدم ، آخه با تیم سلام به کهنوج و ایرانشهر آمده بود و به بچه ها خدمت کرده بود …
صدای گریه آقای صفر زاده قطع نمیشد ، گفتن : زمانی که کهنوج بودیم ، آقای اکبری نیا را باید به زور از کلاس بیرون می آوردیم …

✍ گسسته و جبر و ریاضی تدریس میکردن و از بهترین معلمان تهران بودند.

✍ خدا حافظ مرد ، خداحافظ مهربان ، خداحافظ مرد بی ادعا …
فرزندان مناطق محروم محبتهاتون را فراموش نمیکنن و راهتان را در خدمت بی ادعا ادامه خواهند داد …

✨ مسئول بنیاد صدر

🌴 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها